Проект „RESCUE“ стартира в гр. Негрещ, Румъния

Byprojectrescue

Проект „RESCUE“ стартира в гр. Негрещ, Румъния

На 2-ри май 2017 г.  World Vision Romania и техният партньор по проект „RESCUE“ – училище „Михай Давид“ в гр. Негрещ – дадоха официален старт на проекта в тяхната общност. На събитието присъстваха учителите, заедно с директора на училището и техни колеги от други училища в града и съседните селски общности, както и представители на окръжния училищен инспекторат, местното полицейско поделение, социалните служби, ученическия съвет и местния съвет. Проектът бе радушно посрещнат от публиката, която призна необходимостта от подобна интервенция в общността. Присъствалите ученици потвърдиха случаите на ОУ в училище. Те се ангажираха да обединят усилия с учителите си в подкрепа на техните връстници, заплашени от ОУ. Проведената дискусия убеди окръжния училищен инспекторат в значението на планираната интервенция. Те предложиха екипът за управление да разшири пилотирането на инструментите за превенция на ОУ извън границите на партниращото училище, за което обещаха да съдействат. Събитието имаше важна роля за повишаване на информираността сред най-важните институционални заинтересовани страни на местно и общинско ниво в общия контекст на превенция на ОУ.

About the author

projectrescue administrator

Leave a Reply