IO 5 – Учебни програми за подобряване на сътрудничеството и комуникацията между преподавателския състав

IO 5 – Учебни програми за подобряване на сътрудничеството и комуникацията между преподавателския състав
Учебни програми, които биха могли да бъдат използвани за обучение на
учители в училищата, за да се улесни по-доброто взаимодействие между тях, в
опита им да предотвратят ранното напускане на училище.

IO 5 RESCUE Handouts_BG