IO 11 Доклад за казус по проекта

IO 11 Доклад за казус по проекта
Докладът представя 6 казуса, които включват всички констатации,
предизвикателства и извлечени поуки по време на проекта в 6-те целеви
общности (Cosereni и Negresti от Румъния, Dermantsi и Pavlikeni от България,
Afragola и Милано от Италия) за превенция на ранното напускане на
училище.