IO 9 Механизъм за предотвратяване и интервенция при ранно напускане на училище в общността

IO 9 Механизъм за предотвратяване и интервенция при ранно напускане на училище в общността

Механизъм със специфични стъпки и действия, които трябва да бъдат
предприети и отговорни страни, които трябва да бъдат активирани, след като
училищата насочат случаите на ученици, изложени на риск от ПНУ, които не
биха могли да бъдат ефективно насочени в училище, към другите
заинтересовани институционални заинтересовани страни в общността.