IO 6 Учебни програми и свързаните с тях Инструменти за идентифициране на предупредителни знаци за ранно напускане на училище

IO 6 Учебни програми и свързаните с тях Инструменти за идентифициране на предупредителни знаци за ранно напускане на училище

Теоретичен и практичен инструментариум, който дава възможност на
учителите ефективно да идентифицират признаците на риск от УОЗ в своите
ученици.

IO 4-5-6-9 Rescue_ToolGroup_2_BG