IO 4 Механизъм за предотвратяване и интервенция при ранно напускане в училище

IO 4 Механизъм за предотвратяване и интервенция при ранно напускане в училище

Механизъм със специфични стъпки и действия, които трябва да бъдат
предприети и отговорни страни да бъдат активирани, след като учител открие
ученици, които показват предупредителни сигнали за ранно напускане на
училище.