Обучителни програми

Обучителни програми за подобряване на сътрудничеството и комуникацията сред преподавателския състав

Програмите ще бъдат изготвени от ГРИ на базата на констатациите, синтезирани в предварителните доклади на страните, свързани с ОУ в целевите държави. ГРИ ще интегрира идентифицираните предупредителни знаци за риск от ОУ, моделите на ситуации с висок риск от ОУ и профилите на ученици в риск в целевите държави. Групата ще използва също така и констатациите от анализа на опита и извлечените поуки на европейско ниво и тези от доклада, изготвен от ГРИ след обсъждания със заинтересованите страни на ниво училище. Окончателният работен вариант на програмите ще бъде представен на учителите в рамките на еднодневна работна среща, организирана от експертите на място във всяко училище, за да е сигурно, че съдържанието е адаптирано и отговаря на реалностите на образователната система. Допълнително ще организираме и двудневна работна среща в страните на регионално ниво (във всяка страна/регион, където има целево училище), на която ще поканим институционални правителствени и неправителствени заинтересовани страни на местно и регионално ниво, които имат отношение към сферата на образованието и превенцията на ОУ. Участниците ще бъдат поканени да дадат своя принос за подобряване на разработените програми и ще ги валидират.

Обучителни програми и свързани с тях инструменти за идентифициране на предупредителните знаци за ОУ

Програмите ще бъдат изготвени от ГРИ на базата на констатациите, синтезирани в предварителните доклади на страните, свързани с ОУ в целевите държави. ГРИ ще интегрира идентифицираните предупредителни знаци за риск от ОУ, моделите на ситуации с висок риск от ОУ и профилите на ученици в риск в целевите държави. Групата ще използва също така и констатациите от анализа на опита и извлечените поуки на европейско ниво и тези от доклада, изготвен от ГРИ след обсъждания със заинтересованите страни на ниво училище. Окончателният работен вариант на програмите ще бъде представен на учителите в рамките на еднодневна работна среща, организирана от експертите на място във всяко училище, за да е сигурно, че съдържанието е адаптирано и отговаря на реалностите на образователната система. Допълнително ще организираме и двудневна работна среща в страните на регионално ниво (във всяка страна/регион, където има целево училище), на която ще поканим институционални правителствени и неправителствени заинтересовани страни на местно и регионално ниво, които имат отношение към сферата на образованието и превенцията на ОУ. Участниците ще бъдат поканени да дадат своя принос към подобряването на разработените програми и ще ги валидират.