Ресурси

Тук можете да намерите събрани ресурси, които служат за осъществяването на проект „RESCUE”. Представените материали са съвкупност от доклади и предложения, свързани с превенцията на преждевременното напускане на училище в началното училище. Всички материали са насочени към насърчаване на превенцията, интервенцията и възможните “компенсаторни мерки“ в образователните институции. Разгледайте линковете по-долу.

RESCUE – School Interviews Analysis Summary – English – Download PDF

RESCUE – Transnational Reports Summary – English – Download PDF

RESCUE – Country Report – English – Download PDF