Programa de formare

Programa de formare pentru Cooperare și comunicare îmbunătățite în rândul personalului de predare

Programa va fi dezvoltată de către GT. Aceasta va fi elaborată pe baza constatărilor rezumate în Raportul preliminar al țării privind realitățile ESL, în țările țintă. GT va integra semnele de avertizare ale riscului de ESL identificate, tiparele de situații cu risc ridicat de ESL și Profilul elevului cu risc de ESL din țările țintă. GT va folosi constatările în Analiza experiențelor și lecțiilor învățate, la nivelul UE și pe cele din raportul elaborat de GT în urma discuțiilor cu factorii de decizie școlari. Programa într-o formă finală de redactare va fi prezentată profesorilor în cadrul unui atelier de 1 zi organizat de experții în domeniu de la nivelul fiecărei școli, pentru a se asigura că cuprinsul acesteia este adaptat și se adresează realităților sistemului educațional. Vom organiza un atelier de lucru de 2 zile la nivel regional județean (în fiecare județ/regiune unde avem școli țintă) unde vom invita factori de decizie guvernamentali și non-guvernamentali de la nivel local și regional relevanți pentru domeniul educației și prevenirii ESL. Participanții vor fi invitați să contribuie la îmbunătățirea programei create și o vor valida.

Programa de instruire și instrumentele asociate pentru identificarea semnelor de avertizare ESL

Programa va fi dezvoltată de către GT. Va fi elaborată pe baza constatărilor rezumate în Rapoartele de Țară Preliminare privind realitățile ESL, din țările țintă. GT va integra semnele de avertizare ale riscului de ESL identificate, tiparele de situații cu risc ridicat de ESL și Profilul elevului cu risc de ESL din țările țintă. GT va folosi constatările în Analiza experiențelor și lecțiilor învățate, la nivelul UE și pe cele din raportul elaborat de GT în urma discuțiilor cu factorii de decizie școlari. Programa într-o formă finală de redactare va fi prezentată profesorilor în cadrul unui atelier de 1 zi organizat de experții în domeniu de la nivelul fiecărei școli, pentru a se asigura că cuprinsul acesteia este adaptat și se adresează realităților sistemului educațional. Vom organiza un atelier de lucru de 2 zile la nivel regional județean (în fiecare județ/regiune unde avem școli țintă) unde vom invita factori de decizie guvernamentali și non-guvernamentali de la nivel local și regional relevanți pentru domeniul educației și prevenirii ESL. Participanții vor fi invitați să contribuie la îmbunătățirea programei create și o vor valida.