Първа среща по проект „RESCUE“ в Малта

Byprojectrescue

Първа среща по проект „RESCUE“ в Малта

През м. октомври 2016 г. партньорите се срещнаха в Малта за подробно обсъждане на проекта и на различни задачи на консорциума. Срещата беше успешна и всички партньори показаха, че имат ясна представа за своите съответни роли по време на проекта. Следващата партньорска среща ще се състои в гр. София, България през м. юли 2017 г.

About the author

projectrescue administrator

Leave a Reply