IO 9 Mecanismul de prevenire și intervenție a părăsirii timpurii a şcolii la nivel de comunitate

IO 9 Mecanismul de prevenire și intervenție a părăsirii timpurii a şcolii la nivel de comunitate
Un mecanism cu pași și acțiuni specifice care trebuie întreprinse și părți responsabile
care trebuie activate odată ce școlile se referă la cazurile de elevii expuși riscului de
ESL care nu pot fi abordați eficient în școală, la alte părți interesate din instituțiile
comunitare relevante.