Fenomenul de abandon școlar timpuriu cercetat în România

Byprojectrescue

Fenomenul de abandon școlar timpuriu cercetat în România

În martie și aprilie 2017, profesorii din cele două țări RESCUE partenere din România – Școala Coșereni , Ialomita și Școala Mihai David School din Negrești, Vaslui au fost implicate în mod activ în strângerea datelor privind ESL în școlile lor precum și din comunitățile școlare învecinate.  100 de chestionare și 39 de interviuri au fost aplicate profesorilor, directorilor și altor factori de decizie școlari în încercarea de a documenta principalele Puncte tari, Puncte slabe, Oportunități și Amenințări cu care se confruntă profesorii în implicarea lor efectivă în prevenirea și intervenția în cazul ESL. Am fost impresionați în mod pozitiv de nivelul de răspuns și interes pe care l-am descoperit în rândul respondenților, dat fiind faptul că mulți dintre aceștia nu pedau în școlile partenere. Explicația pe care am putut-o găsi este aceea că profesorii au devenit mai conștienți de rolul și responsabilitatea acestora în prevenirea și combaterea ESL în școlile lor.

About the author

projectrescue administrator

Leave a Reply