Parteneri

FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA – Romania – www.worldvision.ro     

World Vision Romania (WVR) este o fundație creștină (non-profit, neguvernamentală), care implementează programe de dezvoltare comunitară precum și programe de sprijin și ajutor umanitar în principal în zonele rurale, punând în centrul activității bunăstarea copilului. Organizația se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile și comunitatile acestora, în scopul sprijinirii acestora pentru a depăși sărăcia și nedreptatea. Inspirați de valori crețtine, lucrăm cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen. În 25 de ani de activitate în România, WVR a sprijinit peste 500.000 de copii și adulți. În prezent sprijinim peste 20.000 de copii și 25.000 de adulți din 316 comunități din România. Ne administrăm intervenția la nivel general cu un personal permanent format din 435 de persoane și peste 1.000 de voluntari. Personalul nostru lucrează în 6 Programe de Dezvoltare Regională – ADP (structuri de dezvoltare regională care implementează programe continue în comunitățile țintă până la 15 ani fără întrerupere) și în toată țara (prin proiecte finanțate de instrumente structurale UE). Toate zonele de expertiză ale WVR s-au dezvoltat în jurul bunăstării copiilor. Acestea sunt: educație, sănătate și nutriție, protecția copilului, apă și igienizare,agricultură și dezvoltare economică, educație spirituală dezvoltate în parteneriat cu comunitățile locale și implementate în principal în zonele rurale care sunt de obicei sărace și slab deservite din punct de vedere al disponibilității serviciilor.

National Network for Children – Bulgaria – www.nmd.bg

National Network for Children (NNC) a fost înființată în 2003 ca o alianță liberă de ONG-uri. În 2006, a obținut statutul de organizația de binefacere publică non-profit. În acest moment, NNC include 131 de organizații de membri ai societății civile. Principalul său scop este de a întări și facilita cooperarea dintre ONG-uri și toți factorii de decizie pentru a asigura drepturile și bunăstarea copiilor și a familiilor. Principalele activități realizate sunt: întărirea capacității membrilor, schimbul de experiență și bunele practici, campaniile de sprijin în parteneriat cu ONG-uri, afaceri, instituții și persoane fizice cu sprijinul copiilor, realizând recomandări informate pentru reformele politice pentru copii și familii, muncă activă pentru consolidarea organizațiilor non-guvernamentale care lucrează în domeniul copiilor și al familiilor, și pentru îmbunătățirea comunicării, distribuirii și schimbului de experiențe și bune practici, dezvoltarea unei rețele civile deschise, lucrul asupra aspectelor legate de copii și familii. Rețeaua este solicitată pentru a oferi declarații și pentru a formula opinii bazate pe expertiză privind dezinstituționalizarea în Bulgaria și sărăcia copiilor de către organizații internaționale.

AcrossLimits – Malta – www.acrosslimits.com 

AcrossLimits este o entitate comercială malteză dinamică cu rădăcinile puternic adâncite în noul sector de tehnologie și media. De fapt, activitatea sa principală este încă centrată în jurul domeniilor de soluții e-Business, Internet și Managementul Cunoștințelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii. Totuși, în ultimii ani, AcrossLimits s-a diversificat și este acum alcătuită din 3 divizii principale, și anume Tehnologie, Proiecte europene și Educație. AcrossLimits a fost înființată în iunie 2001 ca societate cu răspundere limitată cu toate că membrii săi lucrau deja împreună înainte de data respectivă conform unui acord de parteneriat și de fapt au dezvoltat sisteme IT din 1996. Având reprezentanțe în Italia, Spania și Grecia, AcrossLimits poate oferi diverse servicii privind Informația Tehnologiei, în special concentrându-se asupra celor trei zone principale ale sale de eÎnvățare, eSănătate și Cultură Digitală. În timpul celor 13 ani de existență ai săi, AcrossLimits a implementat diverse proiecte care au inclus platforme eÎnvățare, teste, jocuri online și simulări pentru învățaea limbilor, a științelor și tradițiilor culturale dintr-un amestec de surse deschise și software comercial.

WeWorld Onlus – Italy – www.weworld.it

WeWorld este o organizație non-guvernamentală non-profit pentru cooperare prin dezvoltare, recunoscută de Ministrul italian al Afacerilor Externe; independentă, fără apartenență religioasă și apolitică. Înființată în Milano în 1999, WeWorld lucrează în Italia, Asia, Africa și America Latină pentru a sprijini copiii, femeile și comunitățile locale în lupta împotriva sărăciei și inegalității și pentru a promova dezvoltarea durabilă. WeWorld adăpostește o cultură de sprijin reciproc, dedicare socială și respect pentru drepturile oamenilor. Căutând să obțină dezvoltare integrată pe termen lung, WeWorld alege să opereze în zone cu un indice ridicat al sărăciei. Acolo, în colaborare cu parteneri locali din diferite zone în același timp – sănătate, educație, siguranța alimentelor, drepturile copiilor și ale femeilor, durabilitate ecologică și implicarea comunității – scopul său este acela de a pune bazele unor fundații solide pentru o dezvoltare reală, de durată a comunității. WeWorld colaborează cu o rețea de alte organizații ale societății civile pentru a oferi celor mai vulnerabili oameni o voce în agenda politică italiană și internațională.

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO – Italia – www.unibg.it

Departamentul de Științe Umane și Sociale activează în domeniul anumitor cercetări disciplinare precum pedagogia, psihologia, sociologia, antropologia, filozofia, știința informației și multimedia. Rezultatele științifice ale acestei dedicări euristice, caracterizată de obicei de metode de lucru interdisciplinare, sunt recunoscute pe scară tot mai largă atât la nivel național cât și internațional. Sunt de asemenea raportate și discutate în comunitatea științifică, precum și în publicații, cu o prezență semnificativă a seminarelor, conferințelor și atelierelor de lucru săptămânale, atât la nivel național cât și internațional.

Scoala Gimnaziala Mihai David Negresti – Romania – http://www.scoalamihaidavidnegresti.ro/

Școala Gimnazială “Mihai David” se află în orașul Negrești, județul Vaslui și oferă servicii de educație eficiente penrtu toți copiii din oraș și din zonele limitrofe. Orașul Negrești este unul dintre cele 316 comunități în care World Vision lucrează în România cu un program cu o dedicare pe termen lung. 814 elevi sunt înscriși de la clasa 1 până la clasa a 8-a în 31 de clase. 44 de profesori asigură procesul educațional.  Comunitatea pe care o deservește școala – Negrești – este o comunitate foarte mică din NE României. Poate fi numită cu greu un oraș. Are o rată ridicată a șomajului și un nivel ridicat al sărăciei și nicio perspectivă de îmbunătățire. Datorită standardelor de viață scăzute ale comunității, multe persoane au plecat în străinătate pentru a găsi un loc de muncă. Unii nu și-au putut lua întreaga familie cu ei, unii au plecta dar s-au întors după scurt timp fără succes. În majoritatea cazurilor, copiii au fost lăsați în grija celuilalt părinte, a bunicilor, a rudelor și chiar a prietenilor apropriați. Acest exod a adus după sine numeroase cazuri de familii monoparentale în care copiii au fost cei mai afectați. În special sărăcia reprezintă unul dintre cei mai importanți factori de risc ESL. Părinții preferă să-și țină copiii acasă și să lucreze pentru a aduce venit pentru familie sau să ajute în gosodărie. În multe cazuri, părinții se plâng că sunt atât de săraci încât nu-și permit să cumpere copiilor rechizitele școlare necesare și haine pentru a merge la școală. Totuși, experiența noastră ne arată că există multe familii sărace care au stabilit ca prioritate educația copiilor și au putut acoperi cheltuielile.

Scoala Gimnaziala Cosereni, lalomita County – Romania –    http://www.scoalacosereni.ro/

Școala Gimnazială “Cosereni” se află în comuna Coşereni, județul Ialomita și oferă servicii de educație eficiente pentru toți copiii din comuna. Comuna Coşereni este una dintre cele 316 comunități în care World Vision  lucrează în România cu un program cu o dedicare pe termen lung. 416 elevi sunt înscriși de la clasa pregatitoare până la clasa a 8-a în 17 de clase. 31 de profesori asigură procesul educațional.  Comunitatea pe care o deservește școala – Coşereni – este o comunitate mică cu 5000 de locuitori,  localizată în sudul României.  Majoritatea oamenilor care trăiesc în această comunitate lucrează în agricultura de subzistență, iar mulți dintre ei au fost nevoiți să meargă în orașele mai mari sau mici din jurul zonei lor pentru a cauta un loc de muncă, sau să meargă în străinătate pentru a-și căuta locuri de muncă. În majoritatea cazurilor, copiii au rămas în îngrijirea celuilalt părinte, bunici, rude și chiar prieteni apropiați.În majoritatea cazurilor, copiii au fost lăsați în grija celuilalt părinte, a bunicilor, a rudelor și chiar a prietenilor apropriați. Acest exod a adus după sine numeroase cazuri de familii monoparentale în care copiii au fost cei mai afectați. În special sărăcia reprezintă unul dintre cei mai importanți factori de risc ESL. Părinții preferă să-și țină copiii acasă și să lucreze pentru a aduce venit pentru familie sau să ajute în gosodărie. În multe cazuri, părinții se plâng că sunt atât de săraci încât nu-și permit să cumpere copiilor rechizitele școlare necesare și haine pentru a merge la școală. Totuși, experiența noastră ne arată că există multe familii sărace care au stabilit ca prioritate educația copiilor și au putut acoperi cheltuielile.