Mecanismul de prevenire ESL

Un mecanism de ”Flux de lucru de intervenție școlară” va fi dezvoltat de Grupul Țintă (GT). Instrumentele vor fi elaborate pe baza constatărilor rezumate în Rapoartele de Țară Preliminare privind realitățile ESL, din țările țintă. GT va integra semnele de avertizare ale riscului de ESL identificate, tiparele de situații cu risc ridicat de ESL și Profilul elevului cu risc de ESL din țările țintă. GT va utiliza de asemenea constatările din raportul SWAT elaborat de GT în urma discuțiilor cu factorii de decizie școlari. Va utiliza o bază de date interactivă pentru a ajuta profesorii la înregistrarea și corelarea informațiilor de-a lungul întregului proces. Mecanismul într-o formă finală de redactare va fi prezentat profesorilor în cadrul unui atelier de 1 zi organizat de experții în domeniu de la nivelul fiecărei școli, și se va solicita o opinie referitoare la acest aspect pentru a se asigura că cuprinsul acestuia este adaptat și se adresează realităților sistemului educațional. Vom organiza, de asemenea, un atelier de lucru de 2 zile la nivel regional județean (în fiecare județ/regiune unde avem școli țintă) cu factori de decizie guvernamentali și non-guvernamentali de la nivel local și regional relevanți pentru domeniul educației și prevenirii ESL. Participanții vor fi invitați să contribuie la îmbunătățirea mecanismului și instrumentelor create și le vor valida. Profesorii vor participa la o serie de sesiuni de formare bazate pe curriculumurile descrise în continuare înainte de a aplica mecanismul în școlile acestora.

Fiecare partener va organiza cursuri de instruire. Profesorii vor fi instruiți referitor la utilizarea eficientă a mecanismului creat. Cursul de formare va avea două componente consecutive: Sesiunea de Formare principală (2 zile) și o sesiune de Urmare (1 zi) oferite acelorași profesori după ce GT termină procesul de stabilire a Setului de instrumente. Obiectivul Sesiunii de urmare va fi acela de a pune la curent profesorii privind mecanismul și instrumentele asociate și de a le oferi oportunitatea de a-și consolida abilitățile achiziționate. Profesorii vor fi instruiți referitor la clasificarea aspectelor legate de ESL și alegerea celor care pot fi abordate în mod eficient la nivelul școlii și îndreptarea celorlalte către nivelul comunității. Evenimentele vor fi organizate în cadrul comunității. Profesorii vor începe aplicarea mecanismului și a instrumentelor asociate în școlile acestora în timp ce partenerii de implementare din teren vor oferi sprijin în teren prin intermediul experților. Aceștia vor fi disponibili în teren și la telefon/skype precum și pentru a instrui profesorii. Experții din teren vor ajuta profesorii în planificarea și implementarea eficientă a acțiunilor de prevenire ESL. Profesorii vor aplica setul de instrumente în propriile școli în cooperare cu elevii, împreună cu ceilalți profesori care au ore cu același elev, cu conducerea școlii și cu părinții. Aceștia: – vor verifica dacă există semne de avertizare ESL conform listei de verificare, – vor realiza analiza nevoilor educaționale ale elevilor, – vor identifica elevii cu risc de ESL, – vor elibera planuri de intervenție persoanlizată, – vor introduce informațiile într-o bază de date cu probelemele cu care se confruntă elevii cu risc de ESL. – vor clasifica problemele ESL și le vor alege pe acelea care pot fi adresate în mod eficient la nivelul școlii și le vor îndrepta pe celelalte la nivelul comunității. În decursul proiectului vor fi organizate două webinare transnaționale cu toți profesorii din școlile țintă. Obiectivele acestora vor fi de a facilita împărtășirea de către profesori a rezultatelor, experiențelor și lecțiilor învățate. Webinarele vor fi facilitate de Universitatea Bergamo cu sprijinul tehnic al AcrossLimits. Fiecare țară va asigura interpreți pentru a traduce în timpul discuțiilor. GT va monitoriza, va evalua și va îmbunătăți eficiența mecanismului și arhitectura bazei de date și utilizabilitatea acesteia, la 9 luni după ce au început să fie folosite în școli, pe baza opiniilor obținute de la profesorii care le-au utilizat. Un instrument de obținere a acestor opinii va fi dezvoltat de GT. Experții din teren vor strânge opiniile.

Profesorii vor începe aplicarea mecanismului și a instrumentelor asociate în școlile acestora în timp ce partenerii de implementare din teren vor oferi sprijin în teren prin intermediul experților. Aceștia vor fi disponibili în teren și la telefon/skype precum și pentru a instrui profesorii. Experții din teren vor ajuta profesorii în planificarea și implementarea eficientă a acțiunilor de prevenire ESL. Profesorii vor aplica setul de instrumente în propriile școli în cooperare cu elevii, împreună cu ceilalți profesori care au ore cu același elev, cu conducerea școlii și cu părinții. Aceștia: – vor verifica dacă există semne de avertizare ESL conform listei de verificare, – vor realiza analiza nevoilor educaționale ale elevilor, – vor identifica elevii cu risc de ESL, – vor elibera planuri de intervenție personalizată, – vor introduce informațiile într-o bază de date cu problemele cu care se confruntă elevii cu risc de ESL. – vor clasifica aspectele legate de ESL și alegerea celor care pot fi abordate în mod eficient la nivelul școlii și îndreptarea celorlalte către nivelul comunității. În decursul proiectului vor fi organizate două webinare transnaționale cu toți profesorii din școlile țintă. Obiectivele acestora vor fi de a facilita împărtășirea de către profesori a rezultatelor, experiențelor și lecțiilor învățate. Webinarele vor fi facilitate de Universitatea Bergamo cu sprijinul tehnic al AcrossLimits.

Pe durata proiectului vor fi organizate două webinare transnaționale cu toți profesorii din școlile țintă. Obiectivele acestora vor fi de a facilita împărtășirea de către profesori a rezultatelor, experiențelor și lecțiilor învățate. Webinarele vor fi facilitate de Universitatea Bergamo cu sprijinul tehnic al AcrossLimits. Fiecare țară va asigura interpreți pentru a traduce în timpul discuțiilor. GT va monitoriza, va evalua și va îmbunătăți eficiența mecanismului și arhitectura bazei de date și utilizabilitatea acesteia, la 9 luni după folosirea acesteia în școli, pe baza opiniilor obținute de la profesorii care le-au utilizat. Un instrument de obținere a acestor opinii va fi dezvoltat de GT. Experții din teren vor strânge opiniile.