RESCUE - Citirea Semnalelor Timpurii de Abandon Școlar

Stabilește primele semne și tipare de avertizare ale riscului de ESL

Dezvoltă abilitățile profesorilor pentru prevenirea ESL

Îmbunătățește cooperarea și comunicarea dintre școală și comunitate

Why don't you try our ESL test?