Arhivă autor projectrescue

deprojectrescue

(English) RESCUE TEACHERS WEBINAR 1

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană.

deprojectrescue

Noiembrie 2017 – World Vision Romania

In data de 23 Noiembrie, doi experti din stafful proiectului Rescue din Romania, au fost invitati de catre Agenția Națională de Management Erasmus+ pentru România (ANPCDEFP) sa participe ca vorbitori in cadrul evenimentului international ” Parteneriate strategice plus – Inovatie in educatie” organizat de Agentie la Bucuresti, si a urmarit dezvoltarea de parteneriate strategice cross-sectoriale și depunerea unor astfel de proiecte în cadrul programului Erasmus+ pentru termenele din 2018.

Din partea World Vision Romania la acest eveniment au participat Mariana Arnautu si Cosmin Grigorescu care au prezentat participantilor ( peste 30 de persooane) din diferite tari, proiectul Rescue – ca buna practica si inovatie in educatie pentru prevenirea ESL Astfel au fost adresat intrebari din partea participantilor la modul in care se desfasoara proiectul, instrumentele utilizate,etc., acestia fiind foarte interesati de produsele intelectuale si activitatile din proiect, si mai ales asupra faptului ca focusul este pe profesori si comunitate ca actori cheie in prevenire ESL. Prin participarea la acest eveniment international organizat de agentie, proiectul Rescue si rezultatele realizate pana in acest moment au fost apreciate ca buna practica in educatie, au fost promovate si diseminate. ( http://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/1083)

deprojectrescue

October 2017 – Workshop sessions for teachers and community members to prevent ESL organised by Secondary School Cosereni and World Vision Romania

În perioada 6-7 octombrie 2017, la Școala Gimnaziala din Cosereni situată în comuna Cosereni – județul Ialomița, au fost organizate impreuna cu World Vision Romania, două zile de ateliere de instruire pe tema „Dezvoltarea procesului de învăţare şi participare în şcoli care întâmpină provocări ce vizează prevenirea şi reducerea abandonului şcolar, prin utilizarea Indexului pentru incluziune”,cu scopul de a informa și dezvolta competențelor participantilor cu privire la comunicarea și intervenția în domeniul ESL. Atelierele au fost adresate unui numar de 17 participan

ti – cadre didactice și membrii ai comunității ( primar, asistent social, preot, parinti)- cu scopul de a-i echipa cu abilități de lucru care să-i ajute să prevină și să reducă riscul de abandon școlar în comunitatea lor prin utilizarea unui mecanism cu instrumentele de prevenire a părăsirii timpurii a școlii printr-un flux de lucru și colaborare. Participând la aceste workshop-uri, atât profesorii cat și ceilalti profesioniști din comunitate sunt conștienți de faptul că școlile de astăzi se schimbă în mod constant, în moduri diferite, din diferite motive, de aceea este important să isistabilească priorități și un plan de dezvoltare școlară care

să implice întreaga comunitate pentru a combate ESL.

deprojectrescue

October 2017 – Workshop sessions for teachers and community members to prevent ESL organised by Secondary School Mihai David and World Vision Romania

În perioada 8-9 octombrie 2017, Scoala Gimnaziala „Mihai David” din orașul Negresti – județul Vaslui, a organizat impreuna cu Fundatia World Vision Romania două zile de ateliere de instruire cu tema „Dezvoltarea procesului de învăţare şi participare în şcoli care întâmpină provocări ce vizează prevenirea şi reducerea abandonului şcolar, prin utilizarea Indexului pentru incluziune”, pentru a furniza informații și a dezvolta abilități de comunicare și intervenție în domeniul ESL. Atelierele de formare au avut loc la Centrul de Tineret din Negresti, si s-au adresat unui numar de 25 de persoane, reprezentate de profesori și membri ai comunității ( primar, preoți, asistenți sociali, părinți, politist, specialisti in protecția copilului), cu scopul de a-i echipa cu abilități de lucru care să-i ajute să prevină și să reducă riscul abandonului școlar în comunitatea lor, folosind un mecanism cu instrumente pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii printr-un flux de lucru cooperativ și colaborare. În timpul atelierelor, participanții au analizat comunitatea școlară din perspectiva culturilor, politicilor și practicilor inclusive. Atelierele au fost axate pe implicarea autorităților locale în dezvoltarea unui cadru de planificare școlară și de dezvoltare a școlii împreună cu profesorii și, de asemenea, stabilirea priorităților privind indicatorii și aspectele legate de ESL. Aspectele evidențiate în analiza comunității școlare au fost: sărăcia extremă și nivelul scăzut al educației părinților, lipsa igienei și neglijarea copilului, necesitatea de a coopera cu serviciile sociale, serviciile medicale, poliția și alte instituții, pentru a răspunde nevoilor copiilor, dezvoltarea de programe complementare în școală și mobilizarea de resurse pentru a reduce și a preveni ESL.

deprojectrescue

RESCUE a beneficiat de formare privind Informarea și Diseminarea rezultatelor proiectelor Erasmus+

Între 5-7 aprilie,unul dintre membrii personalului din România a participat la atelierul RezultatE+  http://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/953.  Agenția Națională de Management Erasmus+ pentru România (ANPCDEFP) a organizat acest eveniment pentru a sprijini echipele de proiect Erasmus+ în dezvoltarea campaniilor de informare și diseminare și a abilităților de planificare a evenimentelor. Au participat peste 40 de participanți din diferite organizații.  La sfârșit, participanții au fost mai bine instruiți pentru a înțelege conceptele de diseminare și utilizare a rezultatelor și pentru a elabora un plan strategic pentru comunicarea rezultatelor proiectului.  Cosmin Grigorescu a participat din partea World Vision România ca partener principal din RESCUE.

deprojectrescue

Fenomenul de abandon școlar timpuriu cercetat în România

În martie și aprilie 2017, profesorii din cele două țări RESCUE partenere din România – Școala Coșereni , Ialomita și Școala Mihai David School din Negrești, Vaslui au fost implicate în mod activ în strângerea datelor privind ESL în școlile lor precum și din comunitățile școlare învecinate.  100 de chestionare și 39 de interviuri au fost aplicate profesorilor, directorilor și altor factori de decizie școlari în încercarea de a documenta principalele Puncte tari, Puncte slabe, Oportunități și Amenințări cu care se confruntă profesorii în implicarea lor efectivă în prevenirea și intervenția în cazul ESL. Am fost impresionați în mod pozitiv de nivelul de răspuns și interes pe care l-am descoperit în rândul respondenților, dat fiind faptul că mulți dintre aceștia nu pedau în școlile partenere. Explicația pe care am putut-o găsi este aceea că profesorii au devenit mai conștienți de rolul și responsabilitatea acestora în prevenirea și combaterea ESL în școlile lor.

deprojectrescue

RESCUE lansat în Negrești, România

Pe 2 martie 2017, World Vision România și partenerul său RESCUE – Școala Mihai David din Negrești au lansat în mod oficial proiectul în comunitatea lor.  Profesorii împreună cu directorul lor și colegii de la alte școli din Negrești și comunitățile rurale limitrofe au participat împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean , ai Poliției locale, ai Serviciilor Sociale, ai Consiliului Elevilor și ai Consiliului Local. Proiectul a fost bine primit de publicul care a confirmat nevoia unei astfel de intervenții în comunitatea lor. Studenții participanți au confirmat incidența ESL în școala lor.  Aceștia și-au luat angajamentul de a face echipă cu profesorii în a-și ajuta colegii aflați în situația de risc de ESL.  Dezbaterea a convins Inspectoratul Școlar Județean de importanța intervenției planificate. Ei au sugerat echipei de management să extindă pilotarea instrumentelor de prevenire a ESL și la ate școli decât cele partenere și s-au oferit să ajute în acest sens. Acest eveniment a jucat un rol important în creșterea conștientizării celor mai relevanți factori de decizie de la nivel local și județean privind imaginea în ansamblu mai mare în privința prevenirii ESL.

deprojectrescue

Întâlnirea de început RESCUE din Malta

În octombrie 2016, partenerii s-au întâlnit în Malta pentru a discuta proiectul în detaliu precum și diferite sarcini ale consorțiului.  Întâlnirea a fost un succes, toți partenerii înțelegând rolurile lor respective pe întreaga durată a proiectului. Următoarea întâlnire a partenerilor va avea loc la Sofia, în Bulgaria în iulie 2017.