IO 1 – Analiza resurselor legate de cooperarea în probleme legate de Părăsirea Timpurie a Şcolii- PST, la nivelul UE

IO 1 – Analiza resurselor legate de cooperarea în probleme legate de
Părăsirea Timpurie a Şcolii- PST, la nivelul UE.

A fost efectuată o analiză aprofundată a studiilor existente, a celor mai bune practici
privind cooperarea dintre cadrele didactice din școli, între școală și comunitate și
lucrările de cercetare privind problemele legate de Părăsirea Timpurie a Şcolii (PST)
la nivelul UE, care au servit drept referință pentru experți în elaborarea
instrumentelor și mecanismelor de prevenire a PST în timpul proiectului.

IO1 RESCUE-Interview-Report RO

IO 1 RESCUE-transnational raport RO

Country Report Romania