Представител на проект „RESCUE“ премина обучение по „Информация и разпространение на резултати от проекти по програма „Еразъм+““

Byprojectrescue

Представител на проект „RESCUE“ премина обучение по „Информация и разпространение на резултати от проекти по програма „Еразъм+““

В периода 5-7 април представител на екипа по проект „RESCUE“ от Румъния посети работния семинар „RezultatE+“ – http://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/953. Националната агенция за управление на програма „Еразъм+“ в Румъния организира събитието в подкрепа на проектните екипи по програмата за изграждане на умения за подготовка на информационни кампании и планиране на събития. Семинарът бе посетен от над 40 участници от различни организации. В края на събитието участниците имаха по-ясна представа за понятия като „разпространение и използване на резултати“ и по-добра готовност за изработване на стратегически планове за разпространение на резултати от проекти. От името на водещия партньор по проект „RESCUE“ – World Vision Romania – присъства г-н Космин Григореску.

About the author

projectrescue administrator

Leave a Reply