Obiective

 

Conform sondajului Grupului de Lucru Tematic privind Abandonul Școlar Timpuriu (2012), există 3 aspecte cheie care trebuie luate în considerare pentru crearea unui mecanism de prevenire ESL:

(1) Importanța rolului profesorilor;

(2) Importanța sprijinului și consilierii individualizate;

(3) Co-operarea dintre școli și alți factori de decizie implicați în viețile tinerilor. Ne-am construit strategia de intervenție chiar pe acești stâlpi.

Aceleași grupuri sugerează că un mecanism de prevenire ESL trebuie să acționeze prin intermediul unui proces în trei etape:

a). o evaluare și identificare (continuă) a semnalelor ESL cu revizuirea și adaptarea constantă în timp;

b). dezvoltarea sistemelor și practicilor în cadrul școlilor și autorităților care permit personalului școlii și altor profesioniști relevanți să revizuiască datele legate de ESL și să identifice acei elevi care prezintă semnale de probleme/prezintă riscul de ESL.

c). evaluarea problemelor/nevoilor de sprijin ale eleilor cu situație de risc și apoi adresarea acelor nevoi înainte ca elevii să ia ”decizia cumulativă” de a părăsi școala timpuriu.

Pentru dezvoltarea planului nostru de intervenție, am respectat îndeaproape aceste recomandări.

Scopul proiectului nostru este acela de a oferi școlii puterea de a declanșa reacții și acțiuni de cooperare la cele mai timpurii semne de avertizare privind riscul ESL și de a ajunge în mod eficient la alți factori de decizie relevanți din cadrul comunității pentru a-i implica în prevenirea ESL.

Primul nostru obiectiv este acela de a stabili primele semne și tipare de avertizare ale riscului de ESL. Vom continua prin dezvoltarea abilităților profesorilor să reacționăm la primele semne de avertizare cu privire la ESL și vom continua să cooperăm în echipe școlare multidisciplinare, în școlile țintă. Atunci, echipele noastre vor acționa în sensul impulsionării cooperării și comunicării dintre școli și alți factori de decizie pentru a aborda aspecte legate de ESL, în comunitățile țintă. Ultimul nostru obiectiv este acela de a disemina constatările intermediare și finale ale proiectului, cele mai bune practici și experiența.

Toți partenerii de proiect vor asigura contribuția la și măsurarea realizării rezultatelor proiectului folosind indicatorii calitativi și cantitativi.