Obiectiv 3

Obiectiv . 3. Îmbunătățirea cooperării și comunicării dintre școală și comunitate

3.1 Indicatori de performanță cantitativi:
# de factori de decizie instituționali ai comunității implicați în proiect;
# de factori de decizie individuali ai comunității implicați în proiect;
# de elevi implicați în activitățile legate de acest proiect
# de părinți implicați în activitățile legate de acest proiect
# de protocoale de cooperare pentru prevenirea ESL la nivelul comunității;
# de experți academici și ONG-uri implicate în dezvoltarea cercetărilor
# de grupuri de lucru regionale;
# de scădere a ESL la nivelul celor 6 comunități țintă;
Crearea unui mecanism de prevenire ESL și intervenție bazat pe comunitate;
înființarea a 6 grupuri de forță de sarcini multidisciplinare bazate pe comunitate;

3.2 Indicatori de performanță calitativi:
Gradul de îmbunătățire al cooperării dintre școală și comunitate în prevenirea ESL
Gradul de eficiență al mecanismului ESL în comunitățile țintă
Gradul de implicare al autorităților locale și al reprezentanților locali au societății civile în prevenirea ESL.