Obiectiv 2

Dezvoltarea abilităților profesorilor pentru prevenirea ESL.

2.1 Indicatori de performanță cantitativi:

2 (două) Programe de Formare;
# de profesori care iau parte la formare;
# de profesori înscriși complet la activitățile proiectului
# de profesori care acționează în calitate de referenți ai elevilor cu situație de risc ESL
# de directori din școlile țintă care participă în proiect;
# de elevi cu situație de risc de ESL atins
# de părinți ai elevilor cu situație de risc de ESL atins
# de factori de decizie regionali implicați în fiecare țară parteneră
# de experți academici și ONG-uri implicate în dezvoltarea cercetărilor
# de grupuri de lucru regionale;
% de scădere a nivelului de ESL la nivelul celor 6 școli țintă; O bază de date interactivă;
Crearea unui mecanism d prevenire ESL și intervenție bazat pe școală;

2.2 Indicatori de performanță calitativi:
Gradul de îmbunătățire a activității profesorilor în prevenirea și intervenția în cazul ESL;
Nivelul de succes al aplicării mecanismului de prevenire ESL în școli
Gradul de eficiență al mecanismului de prevenire ESL în școli