Obiectiv 1

Stabilirea primelor semne și tipare de avertizare ale riscului de ESL.

Indicatori de performanță cantitativi:

# de analize privind ESL cu referire la aspectele realizate la nivelul fiecărei țări.
# de profile naționale de elevi cu situație de risc conform constatărilor din rapoartele din țară;
# de rapoarte din țară;