RESCUE - Разчитане на ранните знаци за напускане на училище

RESCUE - Разчитане на ранните знаци за напускане на училище

Развиване на уменията на учителите за превенция на ОУ

Подкрепа за сътрудничество и комуникация между училището и общността

Разпространение на междинните и окончателните резултати от проекта, добрите практики и опита

Want to find out more?